Vai sūtīt savu bērnu uz vasaras nometni

Vasaras nometne bērna acīm mēdz rādīties dažāda. Tāda tā ir arī mums – katra rīkotāja individuālais stils iezīmē ikvienu pasākumu, kas var būt pieņemams vai, gluži otrādi, pilnīgi neatbilst mūsu sapratnei par nometnes nozīmi bērna dzīvē. Ja vadmotīvi sakrīt – bērna skatījums, rīkotāja nolūks un vecāku nodomi – apmierinātas ir visas puses. Tātad pirms pieteikt savu atvasi vasaras nometnei, jāpārliecinās par to, vai mūsu idejas ir saskanīgas.

Katras bērnu nometnes organizatori parasti jau iepriekš ir iecerējuši plānveida pasākumu, kas kalpo dažādiem mērķiem. Tā var būt interešu izglītība, kad tiek piedāvāta jaunu iemaņu apgūšana. Tik labi arī vienkārši labi pavadīts laiks, ko aizpilda spēles un dažādas citas aktivitātes: kopīgas pastaigas, grāmatu lasīšana, rokdarbi. Sporta nometņu specifika arī ir iepriekš labi paredzama – bērnus gatavo sacensībām vai tiek uzlabota to fiziskā sagatavotība. Nopietnas nodarbības sporta skolās nemaz nav iedomājamas bez ikgadējas treniņnometnes.

Ja esam nolēmuši vasarā aizpildīt bērna brīvo laiku, kā arī saskatām nepieciešamību viņu nodot pieaugušo aizgādībā, kamēr paši strādājam, nometne ir laba izvēle. Ņemot vērā to, ka mazie ne vien tiek nodarbināti, bet arī savstarpēji iepazīstas un gūst draugus, šī ir teicama iespēja apvienot vecāku vajadzības ar bērna vēlmēm. Ja mēs labi pazīstam savu lolojumu, atbilstoši finanšu resursiem arvien varam atrast atbilstošu piedāvājumu.